News


ઇડર કોલેજનું ગૌરવ

  • 24/04/2018 Uploaded by : કોલેજ

કોલેજની વિધાર્થીની સુ.શ્રી. શુક્લા ભાગ્યશ્રી કમલેશભાઈ ને સને. ૨૦૧૬ના વર્ષ દરમિયાન હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી દ્રારા લેવાયેલ બી.એ ની પરીક્ષામા અંગ્રેજી વિષય સાથે  સૌથી વધુ ગુણ મેળવી પ્રથમ વર્ગમાં પરીક્ષા પાસ કરવા બદલ "શ્રીમતી ચંપાબેન વાડીલાલ મેઘરજ ઝવેરી, પાલનપુર સુવર્ણચંદ્રક" એનાયત કરવામાં આવે છે તે બદલ કોલેજ પરિવાર તથા કોલેજ કેળવણી મંડળ વતી વિધાર્થીની ને ખુબ ખુબ અભિનંદન............


આચાર્યશ્રી તથા કોલેજ પરિવાર 

Read more